Hvis du vil planlægge en jagt i jagtområdet, skal du trykke på Jagter i menuen til venstre i appen og derefter på Planlæg jagt. Vælg jagtområde samt start- og sluttidspunkt i menuen. Her kan du også tilføje jagtdeltagere eller oprette en tilslutningskode til jagten, hvis du ønsker det. Tilslutningskoden gælder så kun til jagten, og gæster, der ikke er med i jagtkonsortiet på området, vil ikke kunne se jagtområdet, når jagten er afsluttet.


Når det er tid til at starte jagten, skal du trykke på Jagter i menuen til venstre i appen og vælge Start jagt.

Under den startede jagt kan alle deltagere følge hinanden og WeHunt GPS* på kortet samt markere påskudt vildt, eftersøgninger eller observationerne på kortet. Under Meddelelser kan alle jagtdeltagere kommunikere via talebeskeder*, billeder eller chat.


*Kræver WeHunt Standard