WeHunt GPS skal bruge to ting for at fungere: Kontakt med GPS-satellitter og forbindelse til GSM-nettet. Enheden er beregnet til brug i skov og mark og skal fastgøres således, at der er frit sigte mod himlen. Den har eksempelvis svært ved at modtage GPS-signaler indendørs og mellem høje huse. GPS'en kan ikke sende sine placeringer til appen, hvis GSM-dækningen er for dårlig.

Det anbefales, at enheden altid er indstillet til jagt-intervaller, når den anvendes.WeHunt GPS har en indbygget bevægelsessensor og går selv i dvaletilstand for at spare batteristrøm, når den ligger stille. Hvis du vil aktivere enheden, skal du blot ryste den en smule. Når enheden er i jagttilstand, får du automatisk en push-besked, hvis enheden har et svagt GPS- eller GSM-signal, eller hvis batteriniveauet bliver lavt.

Enheden har to lysdioder: en blå og en grøn. Den blå lysdiode skal blinke hvert 3. sekund. Den grønne lysdiode skal blinke to gange hvert 3. sekund. Hvis den blå lysdiode blinker langsomt, søger GPS'en efter GPS-signal, og hvis den grønne lysdiode blinker langsomt, søger enheden efter GSM-signal.


WeHunt GPS sender på GPRS/GSM-nettet (2G), altså ikke 3G eller 4G. At din mobiltelefon viser, at der er god 3G- eller 4G-modtagelse, er ikke nogen garanti for, at der er en god GSM-dækning. WeHunt GPS er udstyret med et SIM-kort, der vælger det GSM-net, der har den bedste signalstyrke i området uanset operatør.

På my.wehuntapp.com/gps kan du se, hvilken GPS- og GSM-dækning din WeHunt GPS har haft de seneste 72 timer.