Basert på værmeldingen i ditt område viser Vindindikator det potensielle området der du risikerer å legge igjen lukt under jakt. Merk at indikatoren bare er en indikasjon og intet bestemt hjelpemiddel.


Vindindikator slås på og av i appens høyremeny.