Trykk på GPS-symbolet på kartet, og velg Følg. Kartet vil da sentrere din GPS i stedet for din egen posisjon. Trykk på GPS-en igjen, og velg Slutt å følge for at kartet skal fokusere på din posisjon igjen.