WeHunt GPS har ingen fysisk av/på-knapp. I stedet går enheten i hvilemodus når den er i ro.

WeHunt GPS er laget for å henge i hundehalbåndet eller å legge i en lomme i hundevesten og har en innebygd bevegelsessensor. Når GPS-en registrerer vibrasjoner eller bevegelse, aktiveres den og går i hvilemodus igjen når den er i ro.

Derfor kan WeHunt GPS for eksempel gå i hvilemodus selv når du kjører bil fordi G-kreftene ved kjøring på asfalt vanligvis er så lave at bevegelsessensoren i enheten ikke aktiveres. Rist GPS-en for å aktivere den.