WeHunt bruker mest batteristrøm når man har appen oppe og ser på den. Hvis du vil spare batteriet, kan du for eksempel slå av telefonen når den ikke er i bruk, redusere lysstyrken på skjermen eller slå av funksjoner som ikke benyttes.

I appens venstremeny kan du under navnet ditt finne muligheten til å slå på Strømsparingsmodus. Funksjonen har blant annet post per automatikk under en påbegynt jakt for å spare batteriet i telefonen.