WeHunt GPS Plus må ha GSM-dekning og GPS-kontakt for å fungere. 


1. Kontroller styrken på GPS-signalet fra sist innkomne posisjon under potemenyen

2. Kontroller også at du har slått på GPS-en på kartet. Vær oppmerksom på at enheten må slås på på kartet på nytt hvis du nettopp har koblet til en jakt


GPS-en vises igjen på kartet når GSM- og GPS-kontakten er opprettet.