Når WeHunt GPS Plus har beveget seg mindre enn 15 meter på 30 sekunder, indikerer ikonet at hunden kan ha stand. 


Standindikatoren bytter symbol på GPS-ikonet og legger til et utropstegn. 


Standindikatoren tar ikke hensyn til om hunden halser eller ikke.