1. Åpne WeHunt-appen på telefonen 

2. Åpne potemenyen

3. Trykk på telefonrøret på GPS-en 


Samtalen går via din egen telefon. Samtaletakstene avhenger av telefonabonnementet ditt.