Kontroller GPS-ens sist innkomne posisjon under potemenyen. Hvis sist innkomne posisjon ikke er aktuell:


1. Kontroller at GPS-en blinker og er slått på

2. Kontroller at Vis på kartet er slått på under potemenyen

3. Kontroller signalstyrken fra sist innkomne posisjon


Signalstyrken oppdateres ikke dersom GPS-en ikke har kontakt med GSM-nettverk og GPS-satellitter. Informasjonen baseres på den siste gangen GPS-en sendte inn en posisjon.