Alle må delta på samme jakt i appen for at jaktkameratene dine skal kunne se GPS-en din. Vis jakten på kartet og åpne potemenyen. Kontroller at knappen Vis for andre er slått på. 


Bare jaktdeltakere med WeHunt Pro kan se GPS-er under jakt.