Pote med den fargen du har valgt – GPS-en har dekning, og siste posisjon vises i kartet.


Grå pote – GPS-en har ikke dekning, og den viser den posisjonen der enheten var sist den hadde dekning.


Hund med utropstegn – Når GPS-en har stått i ro innenfor en diameter på 15 meter i 30 sekunder, endres symbolet til en hund med utropstegn for å indikere standlos. Funksjonen er ikke basert på los. Den indikerer bare at hunden har stoppet.