1.    Klikk på ønsket dato i kalenderen

2.    Velg det jaktområdet der aktiviteten skal finne sted

3.    Angi et start- og sluttidspunkt for aktiviteten

4.    Inviter eventuelle deltakere i aktiviteten