1.Klikk på Jaktområder i venstremenyen, og velg jaktområde
2.Klikk på Kart i venstremenyen
3.Klikk på den blå (+)-knappen nederst til venstre på kartet
4.Velg Legg til såte
5.Pek og klikk med musen for å tegne den ytre grensen av såten på kartet. Begynn gjerne med å tegne en omtrentlig grense, du kan alltid finjustere den senere. Når grensene for såten blir sammenhengende, lagres såten automatisk
6.Velg Rediger for å endre navn eller slette hvis ønskelig
7.Klikk på
Lagre