1.Klikk på Jaktområder i venstremenyen, og velg jaktområde
2.Klikk på Kart i venstremenyen
3.Klikk på den blå (+)-knappen nederst til venstre på kartet
4.Velg Rediger grense
5.Dra i punktene på grenselinjene for å finjustere grensene
6.Klikk på Lagre