Du slår på din WeHunt GPS II ved å holde knappen inne til enheten vibrerer. For å slå den av gjør du akkurat det samme.