GPS-lysdiodene kan indikere forskjellige ting. Nedenfor er en liste over hva de forskjellige blinkene betyr:


Grønn LED

Sakte og lange blink = Søker etter GSM-nettverk

Blinker hvert tredje sekund = koblet til GSM-nettverket

Blinker to ganger hvert 3. sekund = koblet til GPRS-nettverket

Lyser jevnt = ingen eller feil SIM-kort


Blå LED

Sakte og lange blink = Søker etter GPS-signal

Blinker hvert tredje sekund = Enheten har GPS-signal

Belyst med jevnt lys = Lading pågår

Ikke tent = fulladet (hvis USB-kabel er koblet til) eller utladet