Du trenger WeHunt Premium (Premium er inkludert i WeHunt GPS-abonnementet) for å kunne se og dele tredjeparts-GPS-er.

GPS-en må også ha lisens og fungere hos produsenten.