För att hantera uppgifter och gränser på din jaktmark gör så här:


1. Logga in med ditt konto hos WeHunt
2. Välj önskad jaktmark i appens vänstermeny
3. Tryck på de tre prickarna högst upp till höger på skärmen
4. Välj Hantera jaktmark
5. Nu kan du ändra områdesgräns, medlemmar i jaktlaget och skapa anslutningskod om du önskar


Vissa funktioner är endast tillgängliga för administratören på en jaktmark. Är du osäker på vem som är administratör jaktmarken kan du titta på listan över medlemmar.