1. Kontrollera först att din WeHunt GPS Plus är påslagen och blinkar blått och grönt.

2. Öppna WeHunt-appen i din telefon 

3. Starta eller anslut till en jakt

4. Öppna Tass-menyn och slå på Visa på kartan

5. Om flera personer ska se din GPS under jakten slår du på alternativet Visa för övriga