När din WeHunt GPS Plus rört sig mindre än 15 meter på 30 sekunder indikerar din ikon att hunden kan ha ståndskall. 


Ståndindikatorn byter symbol på din GPS-ikon och lägger till ett utropstecken. 


Ståndindikatorn tar inte hänsyn till om din hund skäller eller inte.