1. Klicka på Säsonger i menyraden

2. Välj aktuell säsong

3. Klicka på Älgobs i menyraden

4. Klicka på aktuellt jaktlag

5. Klicka på Rapportera dag

6. Välj datum för observationen genom att klicka på kalendersymbolen till höger

7. Välj antal jaktdeltagare

8. Ange hur många timmar ni jagade

9. Kryssa i vad som jagades under dagen

10. Lägg till observation genom att ange art, typ och antal observationer

11. Klicka på Lägg till observation om fler arter ska rapporteras

12. Lägg till eventuellt fällt vilt i nästa kolumn 

13. Klicka på Spara