1.Klicka på ditt namn i ovan höger hörn.
2.Klicka på Profil
3.Välj Lösenord och skriv in ditt nya lösenord
4.Klicka på
Byt lösenord