Tryck på symbolen för din GPS på kartan och välj Följ, kartan kommer då att centrera din GPS istället för din egen position. Tryck på GPS:en på nytt och välj Sluta följ för att kartan ska fokusera på din position igen.