Under jakt

Vad betyder informationsrutan som dyker upp när jag trycker på GPS-ikonen?
Den berättar vilken medelhastighet hunden haft samt vilken hastighet den för ögonblicket har.
Ons, 26 feb., 2020 at 8:07 AM
GPS:ens LED-lampor
GPS:ens LED-lampor kan indikera olika saker. Nedan följer en lista över vad dom olika blinkningarna betyder: Grön LED Långsamma och långa blinkningar = ...
Tis, 18 aug., 2020 at 3:44 PM